Košík

| 0,-

Instagramová soutěž o autosedačku BeSafe!

24.09.2019

Instagramová soutěž o autosedačku BeSafe!

Při této příležitosti máte možnost vyhrát autosedačku BeSafe iZi Up X3 v barvě Ruby Red

A to když:

1) Začnete sledovat náš instagramový účet https://www.instagram.com/bejbycentrum_ceskebudejovice/ (pokud již sledujete, bod máte splněn).

2) Začnete sledovat instagramový účet https://www.instagram.com/adri.trs/ .

3) Dáte příspěvku o soutěži "like" (srdíčko).

4) Do komentáře příspěvku na Instagramu napsat kam se vydáte se sedačkou na první cestu.

5) Všechny tyto body je třeba splnit do 1.10.2019 do 20.00 hod. Pozdější příspěvky nebudou do soutěže zahrnuty.

1.10.2019 vylosujeme a vyhlásíme vítěze

Podmínky soutěže

1. Obecná ustanovení

Organizátorem soutěže (dále jen "soutěž") je Merkuria CB, spol. s r.o., IČO 26083744 (dále jen "organizátor"). Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky starší 18 let, plně způsobilá k právním úkonům. Za osobu starší 18 let se považuje osoba, jež dovršila 18 let věku nejpozději v den předcházející dni odeslání soutěžní odpovědi dle těchto pravidel. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.

2. Průběh soutěže

Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo akceptuje pravidla soutěže, splní podmínky uvedené v bodu I. Soutěž začíná dne 24.09.2019 zveřejněním na stránkách www.bejbycentrum.cz a končí 1.10.2019 ve 20:00 hod. Organizátor nezařadí do soutěže příspěvky došlé po tomto datu a příspěvky obsahující vulgarity. Vyhodnocení soutěže proběhne 1.10.2019 na Instagramovém profilu Bejbycentra https://www.instagram.com/bejbycentrum_ceskebudejovice/ a https://www.instagram.com/adri.trs/ .Cena bude výherci zaslána na jím uvedenou adresu, nebo osobně předána v prodejně Bejbycentrum. Vítěz soutěže bude uveřejněn na stránkách www.bejbycentrum.cz , na instagramovém profilu Bejbycentra https://www.instagram.com/bejbycentrum_ceskebudejovice/ a také na https://www.instagram.com/adri.trs/.

Pokud výherce neoznámí adresu pro doručení výhry do 2 týdnů od vyhlášení vítěze, cena propadá a původní výherce na ni nemá nárok.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast ve hře a posouzení nároku na výhru. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

III. Ceny

Cenu výhercům věnuje organizátor. Cenu přebírá výherce na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout. Organizátor soutěže v žádném případě neodpovídá za žádné škody způsobené výhercům nebo třetím osobám cenou nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím této ceny.

3. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít jména a příjmení a kontaktních údajů účastníků soutěže. Organizátor soutěže je oprávněn zveřejnit jméno a příjmení výherců soutěže na těchto webových stránkách a ve svých propagačních materiálech v tištěné i elektronické podobě. Kontaktní údaje účastníků soutěže nebudou zveřejněny a slouží pouze pro potřebu organizátora. Organizátor je oprávněn použít kontaktní údaje k informování účastníků o výsledcích soutěže.