• info@bejbycentrum.cz
  • 774 118 772

Košík

| 0,-

Soutěž o koše Tommee Tippee

29.06.2020

Facebooková soutěž o košík na miminko Sleepee se stojanem Tommee Tippeezná svého vítěze!

Výherkyní košíku na miminko Sleepee značky TOMMEE TIPPEE se stává nastávající maminka Nikola Pečarová!!

GRATULUJEME!

Při této příležitosti máte možnost košík na miminko Sleepee značkyTommee Tippee!

Výběr z barviček: GREY, MINT nebo PINK

VÝHERCE si zvolí o jakou barvičku koše má zájem, vybraná barva k nám bude zaslána od dodavatele a poté předána výherci. :-)

A to když:

1) Budete sledovat náš Facebookový profil

2) Budete sdílet příspěvěk se soutěží

3) Do komentáře příspěvku označíte dva lidi

 Všechny tyto body je třeba splnit do 29.06.2020 do 7:50 hodin. Pozdější příspěvky nebudou do soutěže zahrnuty.

29.06.2020 vylosujeme a vyhlásíme vítěze.

Podmínky soutěže

1. Obecná ustanovení

Organizátorem soutěže (dále jen "soutěž") je Merkuria CB, spol. s r.o., IČO 26083744 (dále jen "organizátor"). Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky starší 18 let, plně způsobilá k právním úkonům. Za osobu starší 18 let se považuje osoba, jež dovršila 18 let věku nejpozději v den předcházející dni odeslání soutěžní odpovědi dle těchto pravidel. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.

2. Průběh soutěže

Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo akceptuje pravidla soutěže, splní podmínky uvedené v bodu I. Soutěž začíná dne 08.06.2020 zveřejněním na stránkách www.bejbycentrum.cz a končí 29.06.2020 v 7:50 hod. Organizátor nezařadí do soutěže příspěvky došlé po tomto datu a příspěvky obsahující vulgarity. Vyhodnocení soutěže proběhne 29.06.2020 na Facebookovém profilu Bejbycentra https://www.facebook.com/bejbycentrum/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARDPN9h85h9ohE-kaB7Y0HQVihPwMxAaxkkv3QbzojOZLFy5u5-b3A9002lhpJetIuTfWgl-BH0XDvPx  .Cena bude výherci zaslána na jím uvedenou adresu, nebo osobně předána v prodejně Bejbycentrum. Vítěz soutěže bude uveřejněn na stránkách www.bejbycentrum.cz , na instagramovém profilu Bejbycentra https://www.instagram.com/bejbycentrum_ceskebudejovice/ a Facebookovém profilu https://www.facebook.com/pg/bejbycentrum/posts/?ref=page_internal

Pokud výherce neoznámí adresu pro doručení výhry do 2 týdnů od vyhlášení vítěze, cena propadá a původní výherce na ni nemá nárok.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast ve hře a posouzení nároku na výhru. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

III. Ceny

Cenu výhercům věnuje organizátor. Cenu přebírá výherce na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout. Organizátor soutěže v žádném případě neodpovídá za žádné škody způsobené výhercům nebo třetím osobám cenou nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím této ceny.

3. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít jména a příjmení a kontaktních údajů účastníků soutěže. Organizátor soutěže je oprávněn zveřejnit jméno a příjmení výherců soutěže na těchto webových stránkách a ve svých propagačních materiálech v tištěné i elektronické podobě. Kontaktní údaje účastníků soutěže nebudou zveřejněny a slouží pouze pro potřebu organizátora. Organizátor je oprávněn použít kontaktní údaje k informování účastníků o výsledcích soutěže.